Badania kierowców

logo

Płock, ul. Wyszogrodzka 82                     tel. 515 - 515 - 770

Badania kandydatów na kierowców przez lekarza uprawnionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Badania w trakcie jednej wizyty :

- kandydatów na kierowców - kat. B, A, B1, B+E, A1, A2, AM, T

- kierowców mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy np. z powodu wady wzroku

Badania lekarskie - Prawo Jazdy kat. B , A ,

B1 , B+E , A1 , A2 , AM , T

Badania lekarskie

Przeprowadzenie badania lekarskiego jest pierwszą czynnością, którą musi wykonać kandydat na kierowcę w celu uzyskania prawa jazdy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami badanie lekarskie należy przeprowadzić przed złożeniem dokumentów do stworzenia profilu kierowcy w Wydziale Komunikacji przy al. Piłsudskiego 6 (Urząd Miasta Płocka) lub ul. Bielskiej 59 (Starostwo Powiatowe)

Po uzyskaniu profilu kandydat na kierowcę może zgłosić się do wybranej przez siebie autoszkoły, w której rozpocznie szkolenie

Badania lekarskie kandydatów na kierowców

i badania lekarskie kierowców mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy (np. wada wzroku)

indeks2
el